Murarz – tynkarz

murarz

 • podstawowe przepisy prawa pracy i BHP,
 • zarys konstrukcji budynku,
 • technologia robót murarskich i posadzkarskich z materiałoznawstwem,
 • technologia robót tynkarskich z materiałoznawstwem,
 • podstawy rysunku zawodowego,
 • roboty murarskie,
 • roboty tynkarskie,
 • roboty izolacyjne,
 • roboty posadzkarskie

Technolog robót wykończeniowych

technolog obot wykonczeniowych

 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • zarys konstrukcji budynku,
 • materiałoznawstwo budowlane,
 • roboty okładzinowe ścienne,
 • roboty tynkarskie i gładzie szpachlowe,
 • roboty stolarskie w tym montaż ścianek z płyt GK,
 • roboty podłogowe,
 • roboty malarskie i dekoracyjne,
 • montaż elementów wyposażenia sanitarnego,
 • montaż sufitów podwieszanych,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy

Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

opiekun osob starszych1. Zajęcia organizacyjne

 • poznanie placówki , wyposażenia , sprzętu
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona p.poż.
 • ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja , sterylizacja
 • Rola i zadania opiekuna osób, formy opieki i pomocy ludziom starszym,
 • sylwetka zawodowa opiekuna
 • Anatomia z fizjologią.
 • Proces starzenia się organizmu człowieka .
 • Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby
 • Choroby wieku podeszłego , obserwacja chorego , pomiar parametrów.
 • Problemy opieki chorych niepełnosprawnych.
 • Pielęgnacja chorych w podeszłym wieku
 • Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia.
 • Aspekty pielęgnacyjne rehabilitacji.
 • Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci.
 • Pierwsza pomoc w geriatrii
 • Wybrane zagadnienia farmakoterapii.
 • Zasady żywienia ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych

Przedstawiciel handlowy w kursem prawa jazdy kat. B

przedstawiciel handlowy1. Przedstawiciel handlowy:

 • rola i zadania przedstawiciela handlowego,
 • monitorowanie rynku pod względem popytu i podaży
 • reklama i promocja
 • dystrybucja
 • pozyskiwanie klientów
 • utrzymanie kontaktów handlowych
 • techniki i etapy sprzedaży
 • organizowanie dostaw towarów do klientów
 • marketing wystawienniczy
 • komunikacja międzyludzka
 • negocjacje, techniki negocjacyjne
 • zarządzanie celami i czasem
 • zagadnienia finansowo-prawne dotyczące sprzedaży i zawodu handlowca
 • zastrzeżenia, zażalenia, reklamacje

2. Kurs prawa jazdy kat. B

 • przepisy ruchu drogowego,
 • technika jazdy

Architektura i pielęgnacja terenów zielonych

tereny zielone

 • szkolenie BHP,
 • organizacja praktyk zawodowych,
 • urządzanie terenów zieleni – wiadomości ogólne,
 • uprawa gleby i nawożenie roślin,
 • ochrona roślin,
 • szklarnie – namioty foliowe – wiadomości ogólne,
 • sadzonki – rozsady – wiadomości ogólne,
 • roboty ziemne,
 • robot budowlane – chodniki, alejki,
 • mechanizacja prac ogrodniczych.

Kucharz w małej gastronomii

kucharz

 • przepisy BHP, ppoż,
 • zasady żywienia,
 • technologia gastronomiczna,
 • towaroznawstwo,
 • sporządzanie zup czystych i zagęszczonych oraz dodatków do zup,
 • sporządzanie potraw z mięsa,
 • sporządzanie potraw z drobiu,
 • sporządzanie potraw z ryb,
 • sporządzanie podstawowych deserów oraz napojów zimnych i gorących.

Operatorów wózków widłowych – wszystkie typy wózków

 

wózek1

 • typy stosowanych wózków jezdniowych,
 • budowa wózka jezdniowego,
 • czynności operatora przy obsłudze wózków przez podjęciem pracy i po pracy wózkiem widłowym,
 • czynności operatora w czasie pracy wózkami,
 • wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
 • wiadomości z zakresu BHP,
 • praktyczna nauka jazy i manewrowania wózkami jezdniowymi.

Magazynier – w dodatkowym pakiecie Magazynier z obsługą wózków widłowych

magazynier

 • miejsce, rola i zadania magazynów w logistyce przedsiębiorstwa
 • struktura organizacyjna gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie
 • inwentaryzacja towarów środków trwałych
 • przepisy bhp w organizacji prac magazynowych
 • obsługa programu sprzedażowo-magazynowego Subiekt GT
 • obsługa programu sprzedażowo-magazynowego Symfonia Handel

Kurs podstaw obsługi kas fiskalnych

Fotolia 47989430 Subscription Monthly M

 • przepisy regulujące stosowanie kas fiskalnych,
 • ogólna budowa kasy fiskalnej,
 • możliwości współpracy kasy z innymi urządzeniami,
 • wymiana rolek papieru,
 • wprowadzenie nie zaprogramowanego kodu kasjera,
 • zagadnienia dotyczące sprzedaży,
 • operacje anulowania sprzedaży przed wydrukowaniem paragonu,
 • wpłaty i wypłaty gotówki z kasy,
 • obsługa raportów kasowych.