Pracownik biurowy z księgowością komputerową

pracownikbiuroyw

 • organizacja pracy biura,
 • aspekty psychologiczne,
 • obsługa komputera,
 • usługi w sieci Internet,
 • księgowość komputerowa,
 • peracje fakturowania komputerowego

Podstawy rachunkowości

ksiegowosc

 • majątek i kapitały jednostek gosp.,
 • operacje gospodarcze,
 • dokumentacja księgowa,
 • funkcjonowanie kont księgowych,
 • obrót pieniężny i rozrachunki,
 • zasady prowadzenia ksiąg handlowych,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • komputerowa forma księgowości.