Rozmowa kwalifikacyjna

kwalifikacyjna
 • Jak przygotować się do rozmowy.
 • Na co zwraca uwagę pracodawca podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Rola pierwszego wrażenia.
 • Pytania i odpowiedzi podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Jak przekonać pracodawcę żeby zatrudnił właśnie mnie.
 • Indywidualna Ocena Zawodowa
 • Kwestionariusz predyspozycji zawodowych
 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
 • Opracowanie CV

Doradztwo zawodowe

doradca zawodowy
 • Twórcze myślenie w poszukiwaniu pracy
 • Odkrywanie nowych metod poszukiwania pracy;
 • Stworzenie przez każdego uczestnika mapy poszukiwania pracy;
 • Gra grupowa z wykorzystaniem burzy mózgów i myślenia przez analogię;
 • CV i list motywacyjny jako podstawowe dokumenty aplikacyjne;
 • Poprawna konstrukcja CV i listu motywacyjnego.

Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa

kreowanie wizerunku

 • Zarządzanie negatywnymi uczuciami związanymi z ekspozycja społeczną
 • Profesjonalne prezentacje biznesowe
 • Budowanie i kreowanie tożsamości przedsiębiorstwa w oczach opinii publicznej
 • Budowanie reputacji firmy w Internecie
 • Zarządzanie wiekiem, zarządzanie różnicą płci, budowanie różnorodnego zespołu
 • Wizerunek menedżer
 • Public relations
 • Budowanie wizerunku pracodawcy
 • Komunikacja wizualna przedsiębiorstwa

Zarządzanie sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwie

zarządzanie kryzys

 • Istota kryzysu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacji kryzysowej
 • Podejmowania kluczowych decyzji w stresie
 • Komunikacja z pracownikami w sytuacji kryzysowej
 • Motywowanie pracowników w sytuacji kryzysowej
 • Radzenie sobie z presją, atakiem i manipulacją

Podstawy komunikacji marketingowej

komunikacja marketingowa

 • Marketing jako sposób myślenia i działania na rynku
 • System komunikacji marketingowej
 • Podstawowe elementy promotions - mix
 • Tradycyjne i nowoczesne platformy komunikacyjne
 • Sztuka negocjacji