Operator podestów ruchomych

podest

 • wiadomości o Dozorze technicznym
 • budowa części elektrycznej
 • budowa części mechanicznej
 • zasilanie, naped i sterowanie
 • aparatury bezpieczeństwa
 • budowa części hydraulicznej i pneumatycznej
 • obsługa i konserwacja
 • BHP
 • zajęcia praktyczne

Operator kos spalinowych

 • Budowa kos spalinowych
 • Obsługa i konserwacja
 • BHP
 • Zajęcia praktyczne

Operator Koparki jednonaczyniowej

koparki

 • Użytkowanie eksploatacyjne
 • Dokumentacja techniczna
 • BHP
 • podstawy elektrotechniki
 • Silniki spalinowe
 • Elementy hydrauliki
 • Budowa koparko – ładowarki
 • Technologia robót
 • zajęcia praktyczne

Operator Koparko – ładowarki

koaprko ladowarki

 • Użytkowanie eksploatacyjne
 • Dokumentacja techniczna
 • BHP
 • podstawy elektrotechniki
 • Silniki spalinowe
 • Elementy hydrauliki
 • Budowa koparko – ładowarki
 • Technologia robót
 • zajęcia praktyczne

Drwal – Operator pilarki

drwal

 • budowa silników spalinowych dwusuwowych i ich działanie
 • budowa pilarek według układów
 • charakterystyka pilarek używanych w leśnictwie
 • paliwa, oleje i smary
 • przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie właściwego stanu technicznego
 • narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna
 • technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych
 • ścinka drzew trudnych oraz usuwanie złomów i wywrotów
 • technika przerzynki kłód i dłużyc
 • technika okrzesywania drzew ściętych
 • zasady organizacji procesu technologicznego pozyskania drzewa w aspekcie wydajności i ochrony pracy
 • Wykorzystanie surowca drzewnego
 • manipulacja i sortymentacja
 • Wykaszarki i wycinarki ( kosy mechaniczne)
 • budowa i zastosowanie w leśnictwie
 • BHP na stanowisku Drwala -Operatora Pilarki
 • udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Operator Żurawi przeładunkowych HDS

hds

 • >Wiadomości o dozorze technicznym
 • Ogólne wiadomości o dźwigach
 • Budowa i działanie. Elementy i zespoły żurawi
 • Zagrożenia przy żurawiach przeładunkowych. Urządzenia zabezpieczające
 • Eksploatacja żurawia. Obowiązki operatora
 • Obsługa zawiesi
 • BHP
 • Zajęcia praktyczne

Operator burty samozaładowczej

burta somozaladowcza

 • Wiadomości o Dozorze Technicznym
 • Działanie burt samowyładowczych
 • Eksploatacja burt samowyładowczych
 • BHP
 • zajęcia praktyczne